z nami dokonasz właściwego wyboru


Protezy mechaniczne Kończyn Górnych
Mechaniczne protezy kończyn górnych to protezy kontrolowane przez zdrowe części ciała użytkownika — zwane czasami aktywnymi/czynnymi mechanicznymi protezami chwytnymi.
Darmowa strona domowa na Beepworld
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!